Mis juhtub emotsioonidega, kui neid teadlikult kogeda?

Kasulikku

Kommenteeri

Kõik algab iseendast. Kõik muutused. Ka kollektiivsed muutused algavad igaühest endast. Kuid muuta pole vaja välist, vaid oma siseperspektiivi. Ja selle peale muutub ka väline. Et see võimalik oleks, on vaja silmitsi seista oma tunnete, hirmude, oma ebamugavuse, oma väärtusetuse, kõigega, mis minus on. Need erinevad kihid vajab päevavalgele tulemist ja õppimist, kuidas nende kihtidega elutervelt toime tulla. See võimaldab illusioonil ja võitlusel langeda.

Mis võimalused meil enda sisemaailmaga tegelemiseks on, sellest kirjutab üks põnev artikkel. Jagan seda Sinuga, et saad ka inspiratsiooni ammutada, kuidas oma emotsioonidele, oma mustritele otsa vaadata ja mida teadlik tähelepanu nendega teeb.

Artikkel on võetud veebilehelt https://www.jeshua.net/ee/

Kuna sellel lehel on palju erinevaid artikleid, kuid mitte eraldi aadressidega, siis toon siia ära terve artikli teksti.

Jagan Sinuga ka seda lugemist toetavat muusikat:  Merlya&Christie

Autor: Kristi SaarJeshua, kanaldatud Pamela Kribbe poolt

KOLMAS VIIS

Kallid sõbrad, mina olen Jeshua. Ma olen teiega. Läbi ruumi ja aja tõkete ma seisan teie kõrval; tunnetage mind enda südames. Ma olen väga tuttav inimeseks olemisega - kõrguste ja sügavustega. Ma olen uurinud kogu inimtunnete skaalat ja selles äärmuste maailmas, ma leidsin lõpuks väljapääsu; minnes üle teistsugusele asjadele vaatamise viisile, mille kaudu kogu inimeseks olemise kogemus esitleb ennast teises valguses - viisil, mis loob teie südames vaikuse ja rahu.

Just selle väljapääsu, selle ülemineku kohta ma tahaksin teile täna rääkida. Paljud teist leiavad end dilemmast; võitlusest, mis teil endaga on. Teie elus on mõte, et te peaksite olema parem ja muu, kui see, mis te praegu olete. Et te peaksite olema kõrgemalt arenenud, püham, suutma paremini järgida teatud reegleid, kõrgem ideaal, mis teil on enda jaoks - aga see on vale ideaal. Kõik see enda kallal töötamine põhineb ideel, et te pole hea, nagu te olete; et on midagi muud; et teil on võime ennast muuta; et teil on kontroll selle üle, et te olete inimene. See on vana idee, mida te kogesite täielikult väga vanal ajastul.

See idee eksisteeris osaliselt Atlantises, kus te arendasite kolmandat silma ja kus te kogesite seda kui vaatluskeskust enda peas. Sellest kolmandast silmast te võisite tajuda ja sealt edasi te tahtsite ka sekkuda, et elu oma soovide järgi vormida. Teie sees oli teatud kalduvus domineerimisele, kuid see tendents oli inspireeritud ka teie tõe käsitlusest. Teil oli mõte, et te käitusite kõrgemate põhimõtete alusel, ning et see, mida te tegite, oli “hea” - ja nii see alati läheb. Võim on alati looritatud ideedest, mis arvatakse olevat head. Seejärel ehitatakse sellise idee ümber terve ideoloogia, mis teeb sellest maailmavaate, mis näib püüdlevat selle poole, mis on hea, samal ajal kui sisuliselt te üritate kontrollida elu - nii enda kui ka teiste.

Võim rikub - see võõrandab teid loomulikust eluvoolust, mis on olemas igas inimeses. Võim annab teile idee, et te saate kujundada elu enda eesmärkidele sobivaks, kuid see kontseptsioon põhineb illusioonil. Elu, nagu te seda teate, ei ole niimoodi vormitav ning seda ei määra põhjus, tahe ega kolmas silm. Elu ei mahu maailmavaatesse ega süsteemi ja seda ei saa korraldada mentaalsete protsesside põhjal.

Pikka aega te läksite lahingusse enda inimlikkusega - inimese seisundiga. Paljud vaimsed teed põhinevad ideel, et te peate töötama iseendaga, et te peate ennast üles tõstma ja et te peate endale peale suruma planeeritud tegevustee, mis viib teid ideaalsesse olukorda. Kuid see idee tekitab palju sisemist võitlust. Kui te alustate nõutava ideaali ideega, te kehtestate endale standardid, mida te teate väga hästi, millele te ei vasta või mida te ei suuda täita - nii et te ebaõnnestute juba algusest peale.

Tunnetage nüüd selle mõtteviisi energiat: mida te teete iseendale, milline energia tuleneb vajadusest kehtestada, püüdlusest ennast parandada ja soovist korraldada elu, enda emotsioone ja mõtteid. Tunnetage energiat, kui te soovite asju kontrollida. Kas see on armastav energia? Sageli esitleb see energia end armastusena, kui hea ja tõeline, kuid võim varjab end alati sel viisil, nii on inimestel seda lihtsam aktsepteerida. Võim ei näita oma nägu avalikult; võim võrgutab läbi mõtte. Sellepärast on parem mitte mõelda, vaid tunnetada, mida soov kontrollida elu teile teeb. Vaadake ennast oma igapäevaelus, olevikus, enda elus praegu. Kui tihti te ikka võitlete iseendaga, mõistes hukka selle, mis teie sisemusest kerkib, mis teie sees loomulikult tärkab ja voolata tahab? Selles hinnangulises seisundis istub kriitikat tekitav energia, külmus: “See ei tohiks olla, see on vale, see peab kaduma”. Tunnetage seda energiat - kas see aitab teid?

Ma tahan teid nüüd juhtida teistmoodi endasse vaatamisse; kohta, kus võib toimuda muutusi, kuid ilma võitluseta, ilma raskekäeliselt takistamas iseennast. Selle selgitamiseks lubage mul tuua teile näide. Kujutage ette, et teie elus juhtub midagi, mis kutsub esile viha või ärrituse tunde - ükskõik, kuidas te soovite seda nimetada. Nüüd te saate sellele vihale reageerida erinevatel viisidel. Kui te pole harjunud oma emotsioone mõtestama ja teie reaktsioonid on väga primaarsed, siis pole seal muud kui viha - te olete vihane, punkt. Te olete haaratud sellest ja te samastate end vihaga. Sageli juhtub siis nii, et te panete viha põhjuse endast välja - te projitseerite süü kellelegi teisele. Keegi teine tegi midagi valesti ja tema on süüdi selles, et teie olete vihane. See on kõige esmane reaktsioon - te samastate end oma vihaga, te olete vihane.

Teine võimalus on see, mida mina nimetan teiseks reageerimise viisiks. Te olete vihane ja teie peas on kohe hääl, mis ütleb: “See ei tohi juhtuda; see on vale; pole hea, et ma vihaseks sain; ma pean selle maha suruma.” Võib juhtuda, et viha maha surumist on teile õpetatud religioosse kasvatuse kaudu või ühiskondlikust vaatenurgast. Näiteks: parem, toredam, moraalselt õige on mitte oma viha teistele välja näidata. Naiste puhul kehtib kindlasti see, et avalikult ei sobi viha väljendada - et see pole naiselik.

Seal on igasuguseid ideid, millesse te olete sisse räägitud, mis panevad teid hinnanguid andma vihale endas. Mis siis toimub? Teie sees on viha ja kohe tekib selle kohta arvamus: “See pole lubatud, see on vale.” Sellepärast saab teie viha teie varjuküljeks, sest sõna otseses mõttes ei pruugi see Valguse kätte tulla - seda ei tohiks näidata. Mis juhtub vihaga, kui see sellisel viisil maha surutakse? See ei kao, see läheb teie selja taha, et mõjutada teid mõnel muul viisil; see võib põhjustada teile hirmu ja ärevust. Te ei saa vihas peituvat jõudu ära kasutada, sest te ei luba seda endal kasutada. Te võite näidata oma armsat, toredat ja abivalmis poolt, kuid mitte seda kirglikku, vihast poolt - enda mässulist poolt. Nii et viha lukustub ja te arvate, et te olete teistest erinev, kuna teil on sellised tunded, ning te võite isegi hakata teistest kaugenema. Igal Juhul tekitab see kibeda konflikti teie enda sees ja näiliselt kahe mina, Heleda mina ja Tumeda mina vahel. Vahepeal te satute sellesse valusasse mängu ja see teeb sisemuses haiget, sest te ei saa ennast väljendada. See on see hinnang, mis teid piirab.

Kas te tõesti saate sellise reageeringu tõttu paremaks inimeseks? Kas teie enda emotsioonide maha surumine viib teid rahumeelse, armastava inimese ideaali juurde? Kui ma seda kõike teile kirjeldan, siis te näete väga selgelt, et seda tüüpi reageering ei toimi - see ei vii tõelise rahuni, tõelise sisemise tasakaaluni. Ometigi te teete seda kõike endale. Väga sageli te vaigistate enda emotsioone, sest need ei ole head vastavalt teie moraali järgi ent te ei mõtesta neid moraale - kust need pärinevad ja kelle poolt või mille kaudu need on teile sisse söödetud. Niisiis ma soovitan teil teha nii: mitte mõelda sellele, vaid tunnetada. Tunneta seda energiat, mis peitub hinnangutes, mille sa enda poole vallandad, koos enda piltidega sellest, mis on ideaalne ja mida sa “peaksid tegema”, mis mõnikord tulevad näiliselt väga kõrgetest motiividest - las see olla. Te ei saa valgustatuks oma emotsioonide ohjeldamise ja nende süstemaatilise alla surumise kaudu.

On kolmas võimalus - kolmas viis omaenda inimlike emotsioonide kogemiseks. Esimene võimalus oli täielikult samastuda oma vihaga, nagu eelnenud näites. Teine võimalus oli see välja tõrjuda, maha suruda ja hukka mõista. Kolmas võimalus on lubada - lasta sellel olla ja ületada see. Seda teeb teadvus. Teadvus, millest ma räägin, ei anna hinnangut - see on olemise seisund. See on vaatlusviis, mis on samal ajal loominguline. Nüüd on paljud vaimsed traditsioonid öelnud: ole teadlik endast, sellest piisab. Kuid siis te mõtlete: kuidas see saab nii olla? Kuidas ainuüksi enda teadvustamine võib mu emotsioonide voolus muutusi tekitada? Te peate mõistma, et teadvus on midagi väga võimast. See on palju enamat kui emotsiooni passiivne registreerimine - teadvus on intensiivne loov jõud.

Kujutage nüüd uuesti ette, et miski välises maailmas tekitab sinus võimsa emotsiooni - näiteks viha. Kui sa tegeled sellega teadlikult, siis sa jälgid seda täielikult endas. Sa ei tee selle vastu midagi, samal ajal sa jälgid ja vaatled pidevalt. Te ei samastu enam vihaga, te ei kaota ennast selles, vaid te lasete vihal olla selline, nagu ta on. See on irdumisseisund, kuid irdumine, mis võtab palju jõudu, sest kõik, mida te olete õppinud, võrgutab teid oma tujudesse, viha või hirmu emotsiooni sisse. Ja selle keerukamaks muutmiseks meelitatakse teid ka sellele vihale või hirmule hinnangut andma. Nii et teid juhitakse kahel viisil ja tõmmatakse eemale teadvusest, väljapääsust, millest ma alguses rääkisin: väljapääs, mis on tee sisemise rahuni. Teie tavapärased emotsioonidega toimetuleku viisid juhatasid teid justkui eemale sellest keskpunktist, eemale sellest teadvusest ja ometigi on see ainus väljapääs. Ainult emotsiooni täielikku ulatust vaikselt jälgides, te ei muutu teadvusetuks, te jääte täielikult kohalolevaks. Te ei lase end tõmmata - ei emotsioonidel ega emotsioonidega seotud hinnangutel. Sa vaatad seda täie teadvuse ja pehmustundega: “See on minus nii”.

“Ma näen, kuidas minus tekib viha; ma tunnen, kuidas see voolab läbi minu keha“. “Mu kõht reageerib või mu süda; mu mõtted kihutavad emotsiooni põhjuste õigustamiseks”. “Minu mõtted ütlevad mulle, et mul on õigus ja mitte teisel inimesel”. Kõik see, mida te näete, juhtub ennast jälgides, kuid te ei lähe sellega kaasa. Te ei upu sellesse; te ei lähe alla. See on teadvus - see on vaimu selgus. Ja sel viisil te toote puhkust deemonitele enda elus: hirm, viha, usaldamatus. Te annate neile jõudu, kui te samastute nendega või kui te võitlete nendega hinnanguid andes - mõlemal juhul te kasvatate neid. Ainus viis neist üle astuda on tõusta neist kõrgemale just omaenda teadvusega - mitte võideldes nendega, vaid lihtsalt lasta neil olla.

Mis siis teiega juhtub? Teadvus pole midagi staatilist; asjad ei jää nii nagu nad on. Te märkate, et kui te ei toida emotsioonide energiad või enda hinnanguid selle suhtes, hajuvad need järk-järgult. Teisisõnu, teie tasakaal muutub tugevamaks; teie peamine tunne saab üheks rohkem rahu ja rõõmuga. Sest kui teie südames ja hinges pole enam lahingut, tuleb rõõm pulbitsedes ülespoole. Te näete elu mahedama pilguga. Te näete enda kehas emotsioonide liikumist ja te jälgite neid. Samuti te jälgite mõtteid, mis hakkavad peast läbi jooksma, pehme ja leebe pilguga. Teadke, et võime jälgida ja mitte olla alla neelatud, on midagi väga võimast ja tugevat. See on see, mis see kõik on: see on väljapääs!

Ma tahan paluda teil nüüd, praegusel hetkel, kogeda omaenda teadvuse - puhta olemise - jõudu ja selle kaudu vabanemist, mis võimaldab teil tunda, et midagi pole vaja endas muuta. Tunnetage selle teadvuse rahulikkust ja selgust: see on see, kes sa tegelikult oled. Pange valed hinnangud kõrvale. Laske emotsioonidel voolata ja ärge suruge neid maha - need on osa sinust ja mõnel neist on sõnum. Küsige endalt, kas teil on mõni emotsioon, mida te kardate, selline, mis teid häirib, üks, millega te võitlete? Võib-olla üks, mis on teie jaoks muutunud tabuks? Laske tal nüüd lapse või looma kujul välja tulla - ennast esitlema; ennast näitama. See laps võib end täielikult väljendada või ta võib isegi halvasti käituda. Mis iganes juhtub, siis tal peab olema lubatud teha kõike, mida ta tahab, ja öelda teile, mida ta tunneb. Sina oled teadlikkus, kes vaatab ja ütleb: “Jah, ma tahan sind näha; ma tahan sinu lugu kuulda, väljendada seda”. “Räägi mulle oma lugu, sest see on sinu tõde; see ei pruugi olla tõde, aga ma tahan sinu lugu kuulda.” Kogege enda emotsioone sellisel viisil ja ärge mõistke neid hukka. Las nad tulevad sinuga rääkima. Kohelge neid targa vana inimese leebusega ja jälgige, mida see laps või loom toob. Negatiivsetes emotsioonides peitub sageli puhas elujõud, mis tahab esile kerkida, mida kõik eelarvamuslikud hinnangud on surmani ära lämmatanud. Laske lapsel või loomal enda poole kepselda. Võib-olla muudab see nüüd oma välimust - võtke see vastu armastava avatusega.

Teadlikkus transformeerib - see on muutuste peamine vahend, kuid samal ajal ei taha ta midagi muuta. Teadlikkus ütleb: “Jah – jah, sellele mis on!” See on vastuvõtlik ja aktsepteerib kõike, mis seal on, ja see muudabki kõike, sest see vabastab teid. Te olete nüüd vaba - mitte enam enda emotsioonide armul ega enda hinnangutes neile. Lastes neil olla, kaotavad nad teie üle kontrolli. Muidugi juhtub aeg-ajalt ikka, et teie emotsioonid ja eelarvamused ületavad teid - see on inimeseks olemine. Püüdke mitte sinna kinni jääda ja ärge karistage ennast selle eest: “Jumal, ma polegi saavutanud Selget Teadvust - ma pean tegema midagi valesti.” Kui te seda teete, siis te hakkate hinnangute kera uuesti veeretama. Te võite alati naasta väljapääsu juurde, tagasi rahu juurde, iseendaga võitlemata. Jälgige seda, mis seal on, ja ärge tehke vigu: mitte olla sisse tõmmatud on suur tugevus. See on tõelise vaimsuse jõud. Tõeline vaimsus pole moraal - see on olemise viis.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net


Lisa kommentaar

Email again: